cd ircservices*

static void do_info(User *u)
{
char *nick = strtok(NULL, " ");
char *param = strtok(NULL, " ");
NickInfo *ni;
NickGroupInfo *ngi;

satırlarını bulun ve hemen altına;

char buf3[BUFSIZE];
char buf4[BUFSIZE];
time_t now=time(NULL);

satırlarını ekleyin, yine aynı dosyada;

} else {
if (!(ngi->flags & NF_HIDE_MASK) || can_show_all)
notice_lang(s_NickServ, u, NICK_INFO_ADDRESS,
can_show_all ? ni->last_realmask : ni->last_usermask);
strftime_lang(buf, sizeof(buf), u->ngi,
STRFTIME_DATE_TIME_FORMAT, ni->last_seen);
notice_lang(s_NickServ, u, NICK_INFO_LAST_SEEN, buf);
}

strftime_lang(buf, sizeof(buf), u->ngi, STRFTIME_DATE_TIME_FORMAT,
ni->time_registered);
notice_lang(s_NickServ, u, NICK_INFO_TIME_REGGED, buf);

satırlarını görüceksiniz bu satırları;

} else {
if (!(ngi->flags & NF_HIDE_MASK) || can_show_all)
notice_lang(s_NickServ, u, NICK_INFO_ADDRESS,
can_show_all ? ni->last_realmask : ni->last_usermask);
strftime_lang(buf, sizeof(buf), u->ngi,
STRFTIME_DATE_TIME_FORMAT, ni->last_seen);
free_time(buf3,now-ni->last_seen,u);
send_cmd(s_NickServ, "NOTICE %s :Son gorulen zaman: %s [%s]", u->nick, buf, buf3);
}
strftime_lang(buf, sizeof(buf), u->ngi, STRFTIME_DATE_TIME_FORMAT,
ni->time_registered);
free_time2(buf4,now-ni->time_registered,u);
send_cmd(s_NickServ, "NOTICE %s : Kayit zamani: %s [%s]", u->nick, buf, buf4);

şeklinde değiştirin, kaydedip dosyadan çıkın.

pico modules/chanserv/main.c


static void do_info(User *u)
{
char *chan = strtok(NULL, " ");
char *param = strtok(NULL, " ");
ChannelInfo *ci;
NickGroupInfo *ngi, *ngi2 = NULL;
char buf[BUFSIZE], *end, *s;

satırlarını bulun ve hemen altına;

char buf3[BUFSIZE];
char buf4[BUFSIZE];
time_t now=time(NULL);

satırlarını ekleyin, yine aynı dosyada;

notice_lang(s_ChanServ, u, CHAN_INFO_TIME_REGGED, buf);
strftime_lang(buf, sizeof(buf), u->ngi, STRFTIME_DATE_TIME_FORMAT,
ci->last_used);
notice_lang(s_ChanServ, u, CHAN_INFO_LAST_USED, buf);

satırlarını bulun ve aşağıdaki gibi değiştirin;

free_time2(buf4,now-ci->time_registered,u);
send_cmd(s_ChanServ, "NOTICE %s : Kayit zamani: %s [%s]", u->nick, buf, buf4);
strftime_lang(buf, sizeof(buf), u->ngi, STRFTIME_DATE_TIME_FORMAT,
ci->last_used);
free_time(buf3,now-ci->last_used,u);
send_cmd(s_ChanServ, "NOTICE %s : Son kullanim: %s [%s]", u->nick, buf, buf3);pico extern.h


E int lock_data(void);


satırının üstüne;

E void free_time2(char *buf, time_t t, User *u);
E void free_time(char *buf, time_t t, User *u);

satırlarını ekleyin, kaydedip dosyadan çıkın.

pico misc.c


if (outpos < outsize)
outp[outpos] = (i2&3)<<6 | i3;
outpos++;
}

return outpos;
}

satırlarının altına ( boş bir satıra ) ;

void free_time(char *buf, time_t t, User *u)
{
int days, hours, minutes, seconds;
days = t / (24 * 3600);
t %= 24 * 3600;
hours = t / 3600;
t %= 3600;
minutes = t / 60;
t %= 60;
seconds = t;
sprintf (buf, "\2%d\2 gün, \2%d\2 saat, \2%d\2 dakika ve \2%d\2 saniye önce", days, hours, minutes, seconds);
}

void free_time2(char *buf, time_t t, User *u)
{
int days, hours, minutes, seconds;
days = t / (24 * 3600);
t %= 24 * 3600;
hours = t / 3600;
t %= 3600;
minutes = t / 60;
t %= 60;
seconds = t;
sprintf (buf, "\2%d\2 gün, \2%d\2 saat, \2%d\2 dakika ve \2%d\2 saniye önce", days, hours, minutes, seconds);
}

satırlarını ekleyin, kaydedip dosyadan çıkın.

make
make install


Ardından servislerinize restart atın, güle güle kullanın arkadaşlar.

Kod yazarı : Soldy dir.